Retur av EE-avfall

I alle våre butikker kan du enkelt levere inn gamle og defekte elektriske og elektroniske produkter, og dette er selvfølgelig helt gratis for deg som privatperson.

Vi tar imot utslitte og defekte produkter som går på strøm eller batteri (EE-avfall). Dette gjelder produkter som er tilsvarende de vi selv selger i butikken, selv om de ikke nødvendigvis er kjøpt hos oss eller er av samme merke som vi selger.

Enkelt for deg, bra for miljøet

Elektriske og elektroniske produkter trenger strøm for å virke – enten strøm fra stikkontakt eller strøm fra batterier. Når disse produktene er gamle eller defekte, er de å anse som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), som skal håndteres på en forsvarlig måte. EE-avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og det er viktig at dette ikke kastes sammen med annet avfall.

Vi tar imot ditt EE-avfall, og sørger for at dette blir levert til godkjent avfallsanlegg. Der blir materialene i produktene gjenvunnet, mens de helse- og miljøfarlige stoffene blir håndtert forsvarlig.

Opprettet
30.01.2023
Oppdatert
02.02.2023
Icons/Large/Chat