Bli medlem i Bygger'n-kjeden

Bygger’n er et komplett og kostnadseffektivt kjedekonsept, og som Bygger’n-medlem får du tilgang til en rekke fordeler. Vi hjelper alle våre medlemmer med den teknologien, logistikken og kompetansen de trenger for å sikre lønnsomhet.

Sterke innkjøpsallianser

Vi er sammen med E.A. Smith AS og Løvenskiold AS en av landets ledende innkjøpsallianser innen byggevarer, stål, armering og trelast. I tillegg er vi medlem i EURO-MAT som er en av de sterkeste allianser i Europa.

Dette sikrer våre kunder langsiktighet, komplett vareutvalg og ikke minst konkurransedyktige betingelser.

Teknologi

I Bygger’n-kjeden skal teknologi lette hverdagen, øke salget og bedre oversikten. 

Logistikk

Logistikk er byggevarehandelens viktigste funksjon i verdikjeden:

  • Riktig vare
  • Riktig tid
  • Riktig pris

Kjedens avtaler og logistikk skal gi medlemmene stor fleksibilitet og effektive innkjøp.

Kompetanse

Vårt slagord: «du kan stole på fagfolk» forplikter. Det krever at vi hjelper våre ansatte til å bygge kompetanse som blant annet gjør det mulig å selge hele løsninger, slik man forventer av en faghandel. 

Kompetansen som gjøres tilgjengelig for Bygger’n-medlemmer skal være differensierende. Hvert enkelt medlem skal ha tilgang på et apparat som kan bidra til å løse det individuelle medlemmets behov.

Markedsføring

«Halvparten av all markedsføring er bortkastet, man vet bare ikke hvilken halvpart».

Bygger’n skal drive markedsføring som gir målbart salg for det enkelte medlem i sitt marked. Bygger’n har bygget merkevaren siden 1991 – det betyr at vi har en solid kjennskap som vi bygger videre på via nye medier.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Bygger'n Norge ved kjededirektør Øyvind Eidem, e-post Oyvind.Eidem@smith.no. Mobil: 924 16 519

Opprettet
30.01.2023
Oppdatert
02.02.2023
Icons/Large/Chat